BEHÖRIGHET

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum ger både hantverkare och beställare praktiska instruktioner för hur man bygger våtrum på rätt sätt.

Vi är behöriga att installera våtrum.

 

HäggströmsBygg_Behörighetsbevis_2017